Welkom

Praktijk voor Burnout begeleiding, 

stressrelease en Inzicht

Ik begeleid mensen die de relatie met zichzelf en daardoor met hun omgeving  willen verbeteren.
Dit doe ik doormiddel van lichamelijke oefeningen en/of energetisch psycho-sociaal lichaamswerk.
Mijn aanpassing en inlevingsvermogen is door eigen ervaring en studie gegroeid op dit gebied, hierdoor kan ik meekijken naar wat de behoefte is om een stressor en /of blokkade op te heven waardoor je opnieuw flexibel en gebalanceerd in het leven kan gaan staan.
Ook geef ik workshops bij bedrijven met als thema "Hart-coherentie, met meer veerkracht in het leven staan."

5 Principes:


  • Energie: lichaam, geest, omgeving en blokkades.

  • Prikkeloverdracht: Zenuwstelsel, chakra's, meridianen, ademhaling.

  • Drainage: ontgiften, loslaten.

  • Voeding: gezonde voeding + naar gewoontes kijken.

  • Psyche: Wat gebeurt er in je hoofd en wat zijn terugkerende patronen.
           hoe kun je deze op een positieve manier laten voor wat ze zijn,
           zodat je weer een keuze hebt.


UW PRIVACY 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg.
Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand
en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik,
na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts. 

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen.
Dit betekent onder meer dat ik: 

zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens 

ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens 


Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. 

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: 

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. 

Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid. 

Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen. 


Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard. 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA 

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. 

Uw naam, adres en woonplaats 

uw geboortedatum 

de datum van de behandeling Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling
natuurgeneeskunde’, of 'psychosociaal consult’ 

de kosten van het consult.De Behandelingen worden vergoed door de aanvullende verzekering, het eigenrisico wordt hierdoor niet aangesproken.

Er kan een behandelplan en eventueel een offerte opgesteld worden met de kosten van het behandel traject. 
Powered by webXpress