E.E.N Therapie

Praktijk voor Burnout begeleiding, 

stressrelease en Inzicht

Ik begeleid mensen die de relatie met zichzelf en daardoor met hun omgeving  willen verbeteren.
Dit doe ik doormiddel van lichamelijke oefeningen en/of energetisch psycho-sociaal lichaamswerk.
Mijn aanpassing en inlevingsvermogen is door eigen ervaring en veel studie gegroeid op dit gebied, hierdoor kan ik meekijken naar wat de behoefte is om een stresso
r en /of blokkade op te heven waardoor je opnieuw flexibel en gebalanceerd in het leven kan gaan staan.

Werkwijze

Bij lichaamsgericht werken wordt er gebruik gemaakt van E.E.N therapie,  doormiddel van o.a.gesprekken, massagetechnieken, lichaamsgerichte oefeningen, ademhalingstechnieken en mindfulness en visualisatie oefeningen. Door keuzes en inzichten niet alleen te zien, horen en begrijpen maar ze ook lijfelijk te voelen en ervaren, ben je beter in staat om deze keuzes en inzichten te integreren in je dagelijkse leven.

Doelgroep

Lichaamsgerichte E.E.N therapie kan gebruikt worden bij klachten op fysiek, mentaal of emotioneel gebied. Hierbij kan gedacht worden aan:

  • lichamelijke klachten en spanningen
  • vermoeidheid
  • angstige of depressieve klachten
  • psychosomatische of somatoforme klachten
  • ingrijpende ervaringen die niet of onvoldoende verwerkt zijn
  • posttraumatische klachten
  • voortdurend vastlopen en problemen thuis, op het werk of in de (sociale) omgeving
  • wanneer praten niet geholpen heeft of je de klachten niet goed onder woorden kunt brengen
  • gebrek aan zelfvertrouwen

 

Er zijn veranderingen gaande in de zorgverzekering momenteel.

Met name de CZ groep, daar horen Orha en Nationale Nederlanden ook bij, stoppen met het vergoeden van alternatieve geneeswijzen.
Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging de VBAG maar de natuurgeneeskundige behandelingen worden tot dus ver in 2019 niet meer vergoed bij CZ
Onze gezondheid is het belangrijkste wat er is, en om hier op een goede preventieve manier mee om te gaan is super belangrijk,
dat dit door de verzekering ondersteund wordt is heel fijn maar we hoeven dit te laten afhangen van de zorgverzekeraars.

In de bijlage zie je het persbericht met de informatie van de Koepel organisatie.
Het zou heel fijn zijn dat je de petitie door zoveel mogelijk mensen ondertekend wordt, dus ik nodig je uit om dit ook te doen.  petitie
Nieuwsbrief komt nog in December met de verdere ontwikkelingen.

Hartelijke Groet Welmoed Algra

UW PRIVACY 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg.
Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand
en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik,
na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts. 

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen.
Dit betekent onder meer dat ik: 

zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens 

ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens 


Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. 

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: 

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. 

Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid. 

Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen. 


Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard. 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA 

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. 

Uw naam, adres en woonplaats 

uw geboortedatum 

de datum van de behandeling,

Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde, of 'psychosociaal consult en de kosten van het consult.


De Behandelingen worden vergoed door de aanvullende verzekering, het eigenrisico wordt hierdoor niet aangesproken.

Er kan een behandelplan en een offerte opgesteld worden voor de kosten van het behandel traject
.
 
Powered by webXpress